עקרונות חוג אלעד

 

חוג אלעד הוא שמורת טבע בארץ הטיולים. במשך שנים רבות ובגילגולים שונים, החוג שומר על רוח מיוחדת של אהבת הטבע וההנאה מטיולים אתגריים. זה הבסיס האידאולוגי של החוג, וממנו נובעים עקרונות ברורים המכתיבים את התנהגות המטיילים כקבוצה וכבודדים.

מדי פעם אנו נתקלים במטיילים שמסרבים לקבל, או סתם שוכחים, את העקרונות עליהם מבוסס החוג. כל מקרה לעצמו נראה כחריג נקודתי שאפשר להתעלם ממנו, אך לאורך זמן חלה התדרדרות ברמת החוג. לכן חובה להציב גבולות ברורים כדי למנוע ויכוחים ולשמור על הרמה הגבוהה של החוג.

מסמך זה מבהיר למצטרפים חדשים ומזכיר לחברים ותיקים את העקרונות עליהם מושתת החוג. כולנו, ותיקים כחדשים, מתבקשים לבחון את עצמנו ובמידת הצורך לתקן את דרכנו במסגרת החוג.

 

שמירת טבע

בטיולי החוג נדרשת הקפדה מוחלטת על שמירת הטבע, על פי האימרה "משאירים רק עקבות רגליים ולוקחים רק זכרונות".

בצד "משאירים רק עקבות" ההקפדה כוללת:

בצד "לוקחים רק זכרונות" יש להקפיד:

 

התאמה לדרגת הקושי

מסלולי הטיולים מתוכננים להליכה רציפה ומהירה, עליות וירידות גדולות ומעבר מכשולים כגון: טיפוס וירידה בעזרת חבל, חציית גבים בשחיה, ולעיתים הליכה בחושך.

בדרך כלל המטיילים מתחלקים לשתי קבוצות: "אתגר" – מסלול ארוך מאד בהליכה מהירה במיוחד, "תוכן" – מסלול ארוך והליכה בקצב ממוצע עד מהיר. אחד המטיילים הגדיר את ההבדל בין הקבוצות כך: "בקבוצת התוכן כל היום הולכים ובקבוצת האתגר כל היום רצים".

מהתאורים לעיל ברור שטיולי החוג, גם בקבוצת התוכן, קשים בהרבה מהממוצע המקובל. על המטיילים להתאים עצמם לדרגת הקושי הנדרשת, ועל כל אחד להקפיד שאינו גורם לעיכוב הקבוצה.

מטייל בקבוצת האתגר המוצא עצמו באופן קבוע משתרך מאחור – צריך לעבור לקבוצת התוכן. מטייל המשתרך מאחור בקבוצת התוכן – אינו מתאים בכושרו הנוכחי לטיולי החוג. חשוב להדגיש:

 

אחריות אישית

המטיילים בחוג לוקחים על עצמם מראש את מלוא האחריות. טיולי החוג כרוכים בסיכונים, החל מהתייבשות ופציעות ועד תעיה לבד ברחבי המדבר או נפילה ממצוק. על כל מטייל לדאוג לכל אמצעי הזהירות והביטחון על פי שיקול דעתו והשקפתו (או להמנע מלהשתתף בטיולים) – אין הערכות מרוכזת למקרי אסון ואין התחייבות שבטיולי החוג יהיו חובשים או מלווים חמושים.

כל מטייל אחראי לשמור על קשר עין עם הקבוצה. אין להטיל את האחריות על המדריך או על המטיילים שלפנים או מאחור. מטייל שנאלץ להתעכב אחראי לבקש מהמטיילים הסמוכים אליו שידאגו להמתין לו או לבקש מהמדריך לעצור.

לעניין זה חשוב לזכור שהמדריכים והמטיילים אינם מתחייבים להיות זמינים בטלפון נייד. בחלקים ניכרים של המסלול כלל אין קליטה, ומעבר לכך חלק מהמדריכים והמטיילים בוחרים לכבות את הטלפונים כדי להנות מהטיול בראש שקט.

המדריכים מובילים את הקבוצה במסלולים ארוכים, קשים ומסוכנים, שנקבעו על ידי חברי החוג. כמו כן, החברה המבצעת את הצד הארגוני (איילה) פועלת על פי מפרט דרישות של החוג. בהתאם לכך אין מקום לכל תלונה או תביעה כלפי המדריכים ו/או חברת הטיולים.

 

משמעת

מה שלא מכסה האחריות האישית, מכסה המשמעת:

 

התנהגות בין המטיילים

אחד ממאפייני החוג הוא החופש של כל מטייל לנהוג כרצונו – ללכת אחרי המדריך או בדרך אחרת, להקשיב להסברים או לישון בהפסקות, להיות עם כולם או להתבודד במרחק מה. כמו בכל חופש – הגבול לחופש הוא המקום בו מתחילה הפגיעה בחופש של האחרים.

מבחינה מעשית:

 

התחשבות והתנדבות

שום דבר לא קורה מעצמו. כלל פעילות החוג וכל טיול בפרט, הם תוצאה של עבודה רבה של אנשים שהחוג יקר לליבם. אנשים אלה עושים את מלאכתם בהתנדבות ומתוך רצון טוב. על יתר חברי החוג לעזור ולשתף פעולה כאשר יתבקשו, ולכל הפחות להמנע מלהכביד.

אנא התנדבו לעזור:

 

סיכום

יתכן שהעקרונות נראים קשוחים ואולי אף שרירותיים. אך בסך הכל אלה עקרונות פשוטים שנועדו לשמור על האופי המיוחד של החוג. חברי החוג נדרשים רק להיות אחראים לעצמם, לשמור על הטבע ולהתחשב באחרים.