גלריית התמונות

Photo Gallery

הגלריה יצאה לפנסיה...

תוכנת הגלריה ישנה, לא מתוחזקת, ויש בה פרצות אבטחה. ממילא כולם כבר מעלים את התמונות ל-Picasa ודומיה, אז כבר אין צורך בגלריה של האתר.

The Gallery has retired...

The gallery software is old, unmaintained, and has security issues. Anyway everyone uses Picasa and its likes, so there's no need for the gallery.