עדכונים, הודעות ותזכורות Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: איל צבי פורסם: 4/12/02 8:31
תנאי רישום והשתתפות בפעילויות חוג אלעד (01/10/2003)

התנאים הבאים גובשו בשיתוף של נציגי החוג עם טיולי איילה. חשוב לזכור שהתנאים נקבעו מתוך נסיון ומחשבה במטרה למנוע בעיות. כרגיל, נשמח לקבל הצעות לתיקון ושיפור.
 1. אחריות אישית
  המטייל מודע לסיכון הכרוך בטיולים בכלל ובטיולי חוג אלעד במיוחד, והוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו. חברת טיולי איילה מבטחת את כל פעילויותיה, אך מי שזקוק לכיסוי ביטוחי שיבטיח את צרכיו וצרכי משפחתו במקרה של פגיעה - ידאג לביטוח אישי נפרד. (בעתיד תוצע לחברי החוג פוליסת ביטוח מטיילים מיוחדת לצרכינו).

 2. מלווים בנשק וחובשים
  המטייל מודע לעובדה שלא מובטחת השתתפותם של מלווים בנשק, חובשים או כל מגישי עזרה אחרים. מטייל שחושש ממצב חרום בטחוני או רפואי - ידאג בעצמו לכל הסידורים הדרושים (למשל ביטוח טיולים הכולל חילוץ במסוק), או ימנע מלצאת לטיול.

 3. כללי התנהגות בטיול
  המטייל מודע לכללי ההתנהגות החברית המקובלת בטיולי אתגר, לכללי שמירת הטבע והניקיון, ולצורך להישמע למדריכים, לנציגי החוג ולמוציא הטיול. נציגי החוג מוסמכים למנוע, זמנית או באופן קבוע, את השתתפותו של מטייל שפוגע בהתנהלות תקינה של הטיול או במטיילים אחרים או בערכי טבע.

 4. מחירים ותשלום
  מחירי הטיול מופיעים בתכנית הטיולים (http://hug-elad.org?*=pln) והם כוללים מע"מ. על מחירים אלה ינתנו הנחות על פי מדרג כפי שיפורט להלן. המחירים לא ישתנו מרגע הפרסום, אלא במקרה שחל שינוי מהותי בתנאים, ובאישור נציגי החוג. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי, אלא אם יוסכם אמצעי אחר בין המטייל לבין טיולי איילה.

 5. מדרג הנחות
  מטייל שמשתתף ב- 5 טיולים לפחות יקבל הנחה של 1% בגין כל טיול שבו השתתף במהלך עונה אחת. לדוגמא: מי שמשתתף ב- 4 טיולים לא יקבל הנחה. מי שמשתתף ב- 9 טיולים מקבל 9% הנחה רטרואקטיבית על כל הטיולים בהם השתתף. מי שמשתתף ב- 13 טיולים מקבל 13% הנחה על כל הטיולים. ההנחה תנתן למטייל בטיול האחרון בעונה בו ישתתף, ובמידת הצורך ינתן החזר כספי.

 6. ממלאי תפקידים
  מטייל שממלא תפקיד בזמן הטיול (על פי בקשה של טיולי איילה), יזכה ל- 25% הנחה ממחיר הטיול. מטייל שממלא שני תפקידים, לדוגמא חובש + מוציא טיול, יזכה להנחה כפולה (50%). אין אפשרות למלא יותר משני תפקידים בו-זמנית. טיולי איילה תשתדל לבחור מתנדבים שונים בכל טיול בחלוקה שווה, אך השיקול המרכזי יהיה בחירת בעלי התפקידים המתאימים ביותר. למשל: העדפת רופא על פני חובש, מלווה בעל נשק ארוך על פני מחזיק אקדח, מוציא טיול שהוכיח את יכולתו לדאוג לעמידה בזמנים, וכו'.

 7. דמי חבר
  דמי חבר שנתיים בסך 60 ש"ח יגבו מכל מטייל בטיול הראשון שבו ישתתף בכל עונה (העונה על פי הלוח העברי). מטייל שמתנסה בפעם הראשונה בטיולי החוג לא יחוייב בדמי חבר, אלא אם יצטרף לטיולים נוספים. מחצית מדמי החבר עוברים לקופת חוג אלעד, והסכום המצטבר יעמוד לרשות החוג לכל צורך סביר. המחצית האחרת עוברת לטיולי איילה שתנפיק כרטיסי חבר בחוג. החברות תעניק הנחות והטבות על הפעילויות של טיולי איילה.

 8. רישום לטיולים
  הרישום לטיולים נעשה דרך טופס הרישום באתר האינטרנט, או באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון או פקס ישירות מול מרכז הרישום של טיולי איילה. הרישום מתבצע לקבוצה המבוקשת, אתגר או תוכן, על בסיס מקום פנוי ועל פי עקרון "ראשון מזמין ראשון מקבל". בכל קבוצה יש 45 מקומות. מספר המקומות יוגדל או יוקטן במקרים מיוחדים על פי החלטת נציגי החוג עם טיולי איילה.

 9. חלוקה לקבוצות
  תהיה הקפדה על חלוקה לקבוצות במהלך הטיול! דבר זה נועד למנוע תלונות חוזרות ונשנות על מקרים של קבוצות גדולות מדי (כ- 60 מטיילים עם מדריך אחד!). במקרה שקבוצה לא תהיה מלאה, ניתן יהיה לעבור אליה מהקבוצה האחרת - באישור נציגי החוג או מוציא הטיול. כמו כן ניתן, באישור כנ"ל, להתחלף עם מטייל מקבוצה אחרת. להזכירכם, כיף לטייל בשתי הקבוצות!

 10. ביטולים ושינויים
  שינויים רבים ברשימת המשתתפים בסמוך למועד יציאת טיול, פוגעים קשות בתכנון הטיולים ומגדילים במידה רבה את תקורות הרישום. לכן נקבעה מדיניות רישום וביטול כדלקמן:
  • רישום וביטול חופשיים, וכן מקום מובטח בטיול, לנרשמים עד "מועד הרישום" ביום ג' בשעה 14:00 (בשבוע הטיול).
  • במקרים מיוחדים יפורסם "מועד רישום" שונה לטיול מסויים.
  • לאחר מועד זה, כל רישום יחוייב בתוספת של 20% למחיר הרגיל.
  • לאחר מועד זה, כל ביטול יחוייב בקנס בגובה 50% ממחיר הטיול.
  • אי-התייצבות לטיול תחוייב במחיר מלא ולא ינתן החזר כספי.
  • אין פטורים ממדיניות זו, תהא סיבת הרישום/ביטול המאוחר אשר תהא.

 11. שינוי טיול
  חברת טיולי איילה תעשה כל מאמץ להוציא לפועל את תכניות הטיולים שיעבירו נציגי החוג. במקרים בהם לא ניתן להוציא לפועל טיול, למשל עקב מיעוט משתתפים או אם לא ניתן להשיג אישור, חברת טיולי איילה בשיתוף נציגי החוג יחליטו על דרך הפעולה ויפרסמו את החלטתם בהקדם האפשרי.

 12. הודעות ועדכונים
  אתר האינטרנט של החוג ורשימת התפוצה בדואר האלקטרוני ישמשו כערוצי הפצת המידע העיקריים. במקרה של שינוי מהותי בתנאי טיול, חברת טיולי איילה תודיע טלפונית למטיילים שאינם מחוברים לאינטרנט. הגרסה העדכנית של תנאים אלה תפורסם תמיד באתר האינטרנט (http://hug-elad.org?*=trm).