טיולי העונה Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: amnon.yeger פורסם: 17/04/19 22:35
תמונות - דרום הגולן, נחל שיאון 2019_04_12,13

תמונות - דרום הרמה
https://www.dropbox.com/sh/5cigmnslvzu3537/AADxYfOrNYzo-H30BBlAwWlMa?dl=0

תמונות - נחל שיאון קבוצת תוכן
https://www.dropbox.com/sh/mrstyvsj8rujoy1/AAAget50VTe8VV8Lj2pIix0Va?dl=0

סרטונים - נחל שיאון
https://www.dropbox.com/sh/r3p1rlzk9d6gn4f/AABoTlwQ2kJJiNrbPbL5tQ7Ma?dl=0