סיורי מויש Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: איל צבי פורסם: 1/05/10 20:12
הסדרי רישום וביטול לסדרת הסיורים

שלום לכולם,

המעוניינים להצטרף לסדרת הטיולים נדרשים לפעול על פי הסדר הרישום להלן.
עדכון: הרישום בדואר אלקטרוני בלבד - הרישום הטלפוני בוטל.

דרישות מוקדמות
1. הסכמה מלאה ומוחלטת לכל התנאים והעקרונות הכלליים, כמפורט בהודעת הפתיחה http://hug-elad.org/forum/viewtopic.php?t=11886.
2. הסכמה מלאה ומוחלטת מראש לכל תנאי, דרישה, הוראה או הנחיה עתידיים של המדריך או הצוות המארגן (איל + אצויו).
3. ויתור מראש על כל טענה או תביעה כלפי המדריך או הצוות המארגן, בגין סיבה כלשהי, החל מחוסר שביעות רצון קלה ועד פגיעה גופנית קשה. כל משתתף לוקח את מלוא האחריות על עצמו.
*** מי שאינו מסכים לסעיפים הנ"ל - אינו רשאי להשתתף בסיורים ***

רישום לסיור
1. הרישום בדואר אלקטרוני אלקטרוני בלבד.
2. יש לשלוח הודעה לכתובת atsuyo@hug-elad.org.
3. בכותרת ההודעה יש לציין "רישום לסיור בתאריך XX/YY/ZZZZ".
4. בגוף ההודעה יש לפרט את מספר הנרשמים, את שמותיהם המלאים, ולילדים עד גיל 14 יש לציין את הגיל.
5. כמו כן יש לציין מספר טלפון נייד של אחד הנרשמים לפחות.
6. אצויו תשלח תשובת אישור - במקרה שלא מתקבלת הודעת אישור תוך מספר ימים, יש לשלוח תזכורת!

ביטול רישום לסיור
1. הרישום בדואר אלקטרוני אלקטרוני בלבד.
2. יש לשלוח הודעה לכתובת atsuyo@hug-elad.org.
3. בכותרת ההודעה יש לציין "ביטול רישום לסיור בתאריך XX/YY/ZZZZ".
4. אצויו תשלח תשובת אישור - במקרה שלא מתקבלת הודעת אישור תוך מספר ימים, יש לשלוח תזכורת!

מועדי רישום וביטול, קנסות לרישום וביטול מאוחרים
1. יש להרשם עד יום שלישי (ג') שלפני הסיור, בשעה 19:00.
2. במקרים חריגים יפורסם מועד אחרון לרישום שונה מהנ"ל.
3. רישום או ביטול לאחר המועד יחוייב ב-20 ש"ח קנס לאדם.
4. אי הגעה לסיור ללא ביטול מראש - תחוייב במלוא המחיר.

הגעה לסיור וביצוע התשלום
1. יש להגיע למקום המפגש 15 דקות לפני המועד שנקבע.
2. יש להכין סכום מדוייק לתשלום.
3. עם התשלום לסיור יש לשלם כל חוב פתוח.