שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 21/01/10 9:54
דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים 2010

מתפתחת מגמה של פיתוח בזבזני, בלי התחשבות בטבע.

האיומים בדו"ח בעיקרם נקודתיים אך אנו עדים לאיומים מערכתיים
להם השלכות מרחיקות לכת על כלל השטחים הפתוחים בישראל,
הרפורמה להפרטת הקרקעות,
הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל
והרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

שמירת השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי הם חלק ממדיניות פיתוח בר קיימא
התורמת לאיכות החיים וחשובה גם לצמיחת הישובים הערוניים והתחדשותם.

דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים 2010
93 איומים - תוספת של 25 איומים בהשוואה לשנת 2009:

http://www.teva.org.il/?CategoryID=947&ArticleID=4876