חוויות חובקות עולם Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: yahelz פורסם: 3/07/03 12:02
מסלול לטרק בטורקיה, מתוך עתון "

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=314124&contrassID=2&subContrassID=7&sbSubContrassID=0