עדכונים, הודעות ותזכורות Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: איתי הדרי פורסם: 10/01/03 14:07
הודעה חשובה - המשך ה"סיפור" ע

שימו לב,

בחוברת "ירוק" האחרונה של החברה להגנת הטבע מופיעים הטיולים שלנו תחת הכותרת "חוג אלעד". זאת למרות שבחוברת הקודמת לא צויין שם החוג.

להזכיר לכולם: "חוג אלעד" יש רק אחד, והוא פועל תחת המסגרת של טיולי איילה.

ה"תרגיל" של החברה הינו עלבון לזכרו של אלעד, בנו של שוקה, שהקים את החוג. שוקה הציע לחברה להשתמש בשם "כוכבי לכת" במקום בשם "חוג אלעד", שגם על דעתו של שוקה החליף מסגרת. המשך השימוש בשם ע"י החברה נראה דווקאי ומכוער, ומזלזל ברצונו המפורש של שוקה, אשר תרם שנים כה רבות לחברה להגנת הטבע.

כל טיול שמוציאה החברה להגנת הטבע, אפילו אם באותו תאריך ובאותם מסלולים, אינו טיול של "חוג אלעד".

אנא עיזרו ! ! ! PLEASE HELP

הנכם מתבקשים להתקשר בהמוניכם לחברה להגנת הטבע, 6388688-03, ולהודיע להם שהמידע בחוברת "ירוק" הינו כוזב ומטעה את הציבור. אם הטלפנית שתענה לכם לא תבין במה מדובר, יש להסביר לה את העניין, ולדרוש שתעביר את הודעתכם לאחראים. רצוי כמובן גם לשלוח מכתבים, פקסים ודואר אלקטרוני.

בברכה,

איתי ועירית